Thematisch beleggen

CPRAM kan bogen op ruim 20 miljard euro beheerd vermogen in themafondsen en biedt al meer dan 15 jaar een vernieuwend gamma oplossingen aan om thematisch te beleggen.

We aanschouwen de grote trends die de toekomst vormgeven

Technologische innovatie, demografische en sociale veranderingen, snelle verstedelijking en klimaatuitdagingen ... De wereld verandert en hetzelfde geldt voor haar ecosystemen. Een wereld die steeds complexer, meer verbonden en in beweging is, waar ongeziene digitale vernieuwingen onze kijk op waardecreatie veranderen, op een moment dat we voor grote menselijke en klimaatgerelateerde uitdagingen staan om de wereld van de toekomst te bouwen.

Bij CPRAM bestuderen we de grote trends die de toekomst vormgeven en beschouwen hen als evenveel beleggingsmogelijkheden. Wanneer die trends duurzame ontwikkeling in de weg staan, is het onze taak om oplossingen te vinden voor het risico dat onze ondernemingen, en bijgevolg ook onze beleggingen, lopen. Disruptie, vergrijzing van de bevolking, gebrek aan onderwijs, hongersnood, klimaatproblemen, ongelijkheid zijn hier enkele voorbeelden van.

1

Onze thematische aanpak biedt een alternatief voor de traditionele strategieën. Het doel is om de bronnen van groei en rendement in die trendlijnen te identificeren, om onze klanten vervolgens duurzame en transparante oplossingen aan te bieden.

Ons thematische gamma

14

beleggingsthema's

18

themabeheerders en -analisten

+

20

miljard euro

beheerd vermogen

Gegevens per 31/12/2022, bron CPRAM

Onze beleggingsthema's

Card

Waterstof

De waterstofstrategie wil ecosystemen op basis van waterstofbrandstof steunen, een van de mogelijke oplossingen voor de energietransitie.

Ontdekken
Card

Europese soevereiniteit

Een thema om Europa te begeleiden bij de versteviging van zijn strategische autonomie en te profiteren van tal van steunplannen op Europees...

Ontdekken
Card

Klimaattransitie

We moeten dringend actie ondernemen om het klimaat te redden, als we onze toekomst willen vrijwaren...

Ontdekken
Card

Welzijn & levensstijlen

Het thema welzijn & levensstijlen mikt op de consumptietrends op lange termijn en het bijhorende groeipotentieel.

Ontdekken
Card

Disruptie

Disruptie als beleggingsthema behelst de selectie van ondernemingen die worden bestempeld als 'disruptief' vanwege...

Ontdekken
Card

Vergrijzing van de bevolking

De vergrijzing van de bevolking is een permanent en niet-cyclisch thema dat profiteert van het wezenlijke groeipotentieel van de zilvereconomie.

Ontdekken
Card

Wereldwijde voedselvoorziening

Dit thema bestrijkt de volledige voedingswaardeketen en houdt rekening met ESG-criteria, teneinde bij te dragen...

Ontdekken
Card

Ongelijkheid terugdringen

De wereldwijde toename van de economische en sociale ongelijkheid sinds de jaren 1980 is een van de kenmerkendste eigenschappen van de hedendaagse maatschappijen.

Ontdekken
Card

Onderwijs

Onderwijs is een thema dat levenslang relevant blijft. Het is een voorwaarde voor en een katalysator van duurzame groei en zal een belangrijk thema zijn in de 21ste eeuw.

Ontdekken
Card

Circulaire economie

Een uitdaging voor de hele samenleving en een antwoord op de nood om ons economische model snel deugdzamer te maken.

Ontdekken
Card

Blauwe economie

De Blauwe economie-strategie heeft tot doel te investeren in alle industrieën en sectoren die verband houden met oceanen, zeeën en kusten.

Ontdekken
Card

Medische technologieën

Medische technologieën of MedTech streven naar betere zorgkwaliteit en minder medische en ziekenhuiskosten, voornamelijk dankzij technologische vooruitgang.

Ontdekken
Card

Duurzame verstedelijking

Duurzame verstedelijking is een wereldwijd relevant thema en een van de grootste uitdagingen van onze tijd. We zien tal van beleggingsmogelijkheden...

Ontdekken
Card

Megatrends

Megatrends zijn het uitgangspunt van elke thematische belegging en zijn dus de groeikatalysatoren bij uitstek om thematische alfa te verwerven.

Ontdekken